Экологиялық жобалау және нормалау

•    Жобаланушы және қайта салынатын объектілер үшін межеленген шаруашылық қызметінің қоршаған ортаға әсерін бағамдау  (ҚОӘБ – барлық кезеңдері).
•    Қолданыстағы кәсіпорындар үшін қоршаған ортаға әсерін бағамдау.
•    Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көздерін түгендеу.
•    Атмосфераға жол берілетін шығарындылар (ЖБШ)  нормативтерінің жобаларын әзірлеу
•    Қоршаған ортаға жол берілетін төгінділер (ЖБТ)  нормативтерінің жобаларын әзірлеу.
•    Қалдықтарды орналастыру,  қалдықтарды орналастыруға шектеулер, қауіпті қалдықтар төлқұжаттары нормативтерінің жобаларын әзірлеу.
•    Экологиялық бақылау және  экологиялық мониторинг бағдарламаларын әзірлеу;
•     СҚА жобаларын әзірлеу;
•    Парниктік  газдарды түгендеу жобаларын әзірлеу.
•    Табиғи әсер ету көздерін түгендеу.
•    Шекті жол берілетін табиғи әсер ету нормативтерінің жобаларын әзірлеу.
•    Экологиялық  аудитті өткізу.

Рейтинг@Mail.ru Web100kz.com - каталог сайтов