Қоршаған орта ахуалының мониторингі

Жұмыстарды белгілеу

Өткізілетін экологиялық, соныің ішінде мониторингтік зерттеулердің басты мақсаты -  қоршаған орта компоненттерінің ахуалы туралы өзекті (жаңа) және шынайы ақпарат алу және ол мыналардан тұрады:

1) атмосфералық ауа жағдайының мониторингі;
2) атмосфералық шөгінділер  жағдайының мониторингі; 3) метеорологиялық мониторинг;
4) радиациялық  мониторинг;
5)  трансшекаралық ластаушылар мониторингі;
6) айнала  мониторингі.

Рейтинг@Mail.ru Web100kz.com - каталог сайтов